Om os

Organisationens opbygning i Præstø

Røde Kors i Præstø ledes af en bestyrelse.
Bestyrelsen er den øverste myndighed i lokalarbejdet samt lægger de overordnede planer.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den årlige generalforsamling.

Ud af bestyrelsen og med deltagelse af frivillige dannes et varierende antal arbejdsgrupper, som varetager specifikke opgaver. Det drejer sig f.eks. om den daglige ledelse af butikkerne, nørklerne, indsamlinger, m.v.

De enkelte arbejdsgruppers medlemmer kan findes under de enkelte punkter i menuen til højre.