Referat fra generalforsamling 2018

Referat fra generalforsamling 2018

Præstø Afdeling

Referat af generalforsamlingen d. 7. februar 2018 kl 19 i ”Kirkehuset”, 4720 Præstø

Dagsorden

1.       Valg af dirigent

2.       Årsberetning v/ Lone Vagn-Hansen

3.       Årsregnskab og budget v/ kasserer Gurli Hansen

4.       Behandling af indkomne forslag

5.       Valg af bestyrelse og suppleanter

6.       Valg af revisorer og suppleanter

7.       Eventuelt

Punkt 1 Regionskonsulent Bo Hansen blev valgt til dirigent

Punkt 2 Formandens årsberetning blev oplæst af Lone og godkendt.

Punkt 3 Gurli gennemgik regnskabet og budget for det kommende år. Begge dele blev godkendt.

Punkt 4 Der var ikke indkommet forslag

Punkt 5 Følgende var på valg til bestyrelsen:

1.       Marianne Lyngby - blev genvalgt for 2 år

2.       Jytte Christiansen - blev genvalgt for 2 år

3.       Kasserer Gurli Hansen ønskede ikke genvalg.

4.       Randi Nielsen blev valgt til bestyrelsen for 2 år

Som suppleanter til bestyrelsen blev  1)Tove Jensen og  2)Hanne Weisbjerg Hansen valgt.

Bestyrelsen er herefter som følger:

1.       Lone Vagn-Hansen (formand og sekretær)

2.       Marianne Lyngby

3.       Birgit Grunnet

4.       Lisa Wanscher

5.       Vibeke Michaelsen

6.       Jytte Christiansen

7.       Randi Nielsen

Suppleanter:  1) Tove Jensen og 2) Hanne Weisbjerg Hansen

Bestyrelsen konstituerer sig ved møde mandag d. 19. februar 2018 kl. 10.00 hos Lone, Adelgade 85.

Punkt 6 Revisorerne Peter Jersild og Per Sørensen blev begge genvalgt som revisorer. Som suppleant er efterfølgende valgt Kjeld Lorenzen.

Punkt 7 Intet til dette punkt.

Lone takkede Gurli for et fantastisk godt og professionelt arbejde som kasserer. Vi er meget taknemmelige over den tid hun har brugt som kasserer i Røde Kors, Præstø Afdeling og over al den hjælp og rådgivning hun har ydet i de forløbne år.

Der blev serveret kaffe og kage og Hanne Malherbe og Jette Honoré fortalte om deres arbejde i ”Syn for Sagen”, hvor brugte briller i Danmark indsamles, opmåles og udleveres efter en synstest rundt i verden. De fortalte om og viste billeder fra deres tur til Nepal. Det var meget interessant og beundringsværdigt og ærgerligt, at ikke flere end de 10 fremmødte fik mulighed for at opleve det. Vi satser på at de vil gentage foredraget ved en senere lejlighed for et større publikum.

Vi opfordrer alle til at kikke i deres gemmer efter brugte briller, som meget gerne modtages i ”Nyt Syn” i Adelgade 38 til brug i det meningsfyldte frivillige arbejde.

 generalforsamlingen sluttede ca. kl. 21.30.  

Lone V-H, ref.

printer-icon