Flygtninge- og integrationsnetværk

Flygtninge- og integrationsnetværk

Hvert år får et antal flygtninge opholdstilladelse i Danmark og skal skabe sig en ny tilværelse i det lokalsamfund, som de flytter til.

Flygtninge og indvandrere har ofte få eller ingen sociale relationer, når de kommer til Danmark, og de taler sjældent dansk. Derfor kan det være svært at finde fodfæste i et nyt lokalsamfund. Det kræver både kompetencer og netværk at blive en del af samfundet og få adgang til arbejds- og fritidsliv.

Røde Kors i Præstø står klar med dedikerede frivillige, der kan være med til at styrke nye medborgere både fagligt og socialt, og være med til at skabe mulighederne for, at de kan tage aktivt del i samfundet. Den personlige kontakt til en frivillig kan være en vigtig hjælp i forhold til at få svar på praktiske spørgsmål i hverdagen, lære om dansk kultur og normer, styrke sprogkundskaber og ikke mindst være en kilde til socialt samvær og støtte i hverdagen.

Vi har forskellige integrationsaktiviteter der bliver planlagt sammen med vores brugere:

Cafe giver muligheden for, at vores brugere kan mødes på tværs af kulturel og etnisk baggrund, og skabe et netværk.

Udflugter og arrangementer giver sociale oplevelser i hverdagen, og kan bl.a. være med til at præsentere dansk historie, og både den danske og øvrige kulturer.

Ferielejre giver økonomisk trængte flygtningefamilier muligheden for at komme på ferie.

Lektiehjælp og sprogtræning styrker børn og voksnes kompetencer i dagligdagen og på deres vej til at uddanne sig og få arbejde i Danmark. Man bliver bedre til dansk, og får en større begrebsforståelse.