Bestyrelsen

Bestyrelse - Suppleanter og Revisorer

Formand

 

Næstformand

 

HR
  
Birgit Grunnet
20 83 72 01
birgit@grunnet.com

Kasserer
  

Randi Nielsen
20 14 12 72
r@nd-is.dk

Bestyrelsesmedlem

Kirsten Mette Brasen
60 91 58 70
kirstenbrasen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

John Elbek
53 28 30 65
johnelbek1@gmail.com

Bestyrelsesmedlem & aktivitetsleder møbelbutikkerne

Lisa Wancher
24 60 18 31
lisa.w@nscher.dk

Bestyrelsesmedlem & aktivitetsleder møbelbutikkerne

Vibeke Michaelsen
29 25 86 69
homi@post.tele.dk

Indsamlingsleder, midlertidig aktivitetsleder tøjbutikken

Lise Frohn Rasmussen
26 24 07 93
lise@frohn.dk

Regnskabsfører
Jeanette Lind Hansen
30 30 44 81
jeanettelind1@hotmail.com

Revisor

Peter Jersild

Revisor

Gurli Hansen

Revisorsuppleant

Jørgen Damø