Vågetjeneste

Røde Kors har en god og velfungerende vågetjeneste der dækker hele Vordingborg Kommune.

Vågerne startede på Møn for 10 år siden, med nogle få Vågekoner M/k, og omfatter i dag Både Røde Kors Præstø, Vordingborg og Møn og Ældresagen i alle 3 afdelinger.

Er du pårørende, plejepersonale eller ven til en døende person?
Og har du svært ved at få kræfterne til at slå til efter et langt sygdomsforløb?
Så kan Vågetjenestens frivillige give tryghed og skabe ro i den allersidste tid.

Vågetjenesten kan kontaktes på https://moen.drk.dk/aktiviteter/vaagetjenesten/