Generalforsamling

Generalforsamlingen

Dansk Røde Kors lokalafdeling i Præstø, har som øverste myndighed generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar måned, hvor bestyrelsen vælges for den kommende periode.

Formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen.

Den valgte bestyrelse konstituerer sig efter valget.

 

Hvem er på valg?

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, således at halvdelen vælges hvert år.

Suppleanter vælges for ét år ad gangen.